Bark

Bark

Barkflis laves af restprodukter fra savværker. Barken soldes og neddeles til en ensartet vare, hvorved askeindholdet reduceres betragteligt.