Produkter

Skovflis produceres bæredygtigt i primært danske skove. Flisen laves af udtyndingstræ og hugstaffald.

Vi producerer og sælger skovflis.

Vi tilbyder at købe flisen direkte på rod eller i stak.

Vi samarbejder med dygtige entreprenører i hele DK og kan sikre dig konkurrencedygtige priser.

skovflis

Skovflis

Skovflis produceres bæredygtigt i primært danske skove. Flisen laves af udtyndingstræ og hugstaffald. Varmeværkets væsentligste brændsel.

Stokerflis

Stokerflis

Stokerflis er en fint neddelt (0-40 mm) og tørret (< 5 % fugt) flis, der kan anvendes som alternativ til træpiller på typisk mindre varmeværker.

Barkflis

Barkflis

Barkflis laves af restprodukter fra savværker. Barken soldes og neddeles til en ensartet vare, hvorved askeindholdet reduceres betragteligt.

affaldstræ

Affaldstræ

Affaldstræ klasse A1 og A2 anvendes til produktion af spånplader og som brændsel på udenlandske kraftvarmeværker.

rundtræ

Rundtræ

Rundtræ / stammeflis produceres af energi- og brændetræ. Flisen har en ensartet struktur, og anvendes af værkerne ofte som buffer i perioder med spidsbelastning.

rodflis

Rodflis

Rodflis er grov, 50-300 mm og har et askeindhold på 5-10 %. Rodflis kan kun afbrændes på varmeværker der er specielt tilpasset til dette produkt

enggræs

Græs til biogas

Enggræs, vi producerer og sælger græs fra enge – og naturarealer til biogasanlæg.

haveparkflis

Haveparkflis / Villaflis

Haveparkflis / villaflis har en størrelse på 20-50 mm og et askeindhold på 3-6 %. Flisen er mere trevlet end skovflis og har derved dårligere skrid-egenskaber.

Aske

Aske, efter energien er udnyttet i flisen kan vi tilbyde afsætning af restproduktet, aske. Asken tilbageføres som næringsstof til skoven.