Hvem er vi?

Personerne bag BiomasseBørsen

  • Har mere end 50+ års erfaring med handel og forædling af biomasse
  • Brænder for at bidrage til reduktion af CO2 fordi det har en væsentlig betydning for klimaet
  • Elsker vort arbejde fordi vi har verdens bedste arbejdsplads og arbejder med verdens bedste råvare – træ

Henry Hansen

ejer af Biomassebørsen og ejer af Obbekær Vognmandsforretning

Henry har arbejdet med produktion og handel med biomasse siden starten af 1990’erne. Henry er dygtig til at sammensætte de bedste maskintekniske løsninger, således den aftalte fliskvalitet og mængde kan leveres på varmeværket til tiden.

Djon Nielsen

er uddannet smed, og har 25 års erfaring i skovarbejde.

Djon står for alt skovarbejde og vedligeholdelse af vores maskiner.

Djon og Henry har arbejdet sammen i over 30 år.

 

Skovfoged

lejes ind udefra efter behov, for at få den bedste og mest korrekte service.

 

Bæredygtighed sikres igennem kontrol af uafhængig tredjepart

Vore kunder stiller højere og højere krav til bæredygtigheden, af den biomasse de køber.

SBP, PEFC og FSC® certifikaterne er alle underlagt kontrol af uafhængig tredjepart, der årligt kontrollerer, at Biomasse Børsen efterlever standarderne underlagt de forskellige certificeringsordninger. https://www.pefc.org/, https://dk.fsc.org/dk-dk og https://sbp-cert.org/

PEFC og FSC skovcertificering sikrer at træet dyrkes efter standarder for bæredygtig skovdrift. Standarderne lægger vægt på at skovene dyrkes for at sikre hensyn til

  • miljø- og biologisk mangfoldighed
  • sociologiske aspekter både Nationalt som Internationalt / hensyn til mennesker
  • at skovene forvaltes økonomisk forsvarligt for nuværende som fremtidige generationer

I tilknytning til PEFC og FSC skovcertificeringerne er et sporbarhedscertifikat. Sporbarhedscertifikatet sikrer at det bæredygtig producerede træ kan spores fra skov igennem handelskæden til slutbruger. Biomasse Børsen har begge sporbarhedscertifikater.

For at sikre at det træ, der ikke er dyrket under PEFC og FSC standarder for skovcertificeringer, også produceres bæredygtigt, er Biomasse Børsen SBP certificeret. I Biomasse Børsens SBP certificering er vi godkendt med vort eget kvalitetssikringssystem, der sikrer at biomassen produceres bæredygtigt.

Den godkendte rapport på dansk kan læses her.
The approved raport can be read here.

Link til SBP, hvor man kan slå Biomasse Børsen op: Certificate Holders – Sustainable Biomass Program (sbp-cert.org)

Link to SBP site, here you can find all info about Biomasse Børsen:  Certificate Holders – Sustainable Biomass Program (sbp-cert.org)

Sustainable Biomass Program, SBP er et system, der er udviklet af nogle af Europas største forbrugere af biomasse for at sikre, at den biomasse de anvender produceres bæredygtig.